Избори одржани дана 06.05.2021. године, на Пољопривредном факултету у Крушевцу, у времену од 10 до 14 часова.

У бирачки списак уписано укупно 128 кандидата.

Одштампано укупну 384 гласачких листића.

Укупно гласало 17 бирача.

Неискоришћених листића 333.

Укупно важећих 50.

Укупно неважећих 1.

 

Резултати гласања можете погледати овде.