Obaveštenje o vebinaru Fondacije Tempus namenjenom studentima zainteresovanim za učešće u stipendiranoj mobilnosti u okviru programa Erazmus+.

Na vebinaru će biti reči o uslovima učešća u studentskoj razmeni u okviru programa Erazmus+, potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave, kao i finansijskoj podršci koju mogu da dobiju studenti na razmeni.

Vebinar će biti održan 22. decembra 2021. godine od 16 časova, a za učešće je potrebno popuniti formular za registraciju na dole navedenom linku najkasnije do 21. decembra u 15 časova.

Link za registraciju studenata je
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MywiFjYlvkSOe-NY0iKvXpVf8h8YqmhIgC8o39SYOkFUQU5UUUw4VDJWNFVLTEZCNVVVRzE4SDFMRiQlQCN0PWcu&web=1&wdLOR=c02358EF1-FEFD-3540-BC9B-B248E7D70BCC