Органи факултета

Органи управљања

На основу одлуке Владе Републике Србије 424-06-612-200-1237/17 од 12.05.2017. године именовани су чланови Привременог Савета факултета као органи факултета.

Чланови савета су:

  • Др Ненад Павловић, редовни професор Машинског факултета у Нишу и проректор за науку Универзитета у Нишу, председник
  • Др Зоран Николић, редовни професор Електронског факултета (у пензији) и саветник Рекора Универзитета у Нишу, члан
  • Др Властимир Николић, редовни професор Машинског факултета и проректор за наставу Универзитета у Нишу, члан
  • Др Зоран Лугић, научни саветник, директор Института за крмно биље Крушевац, члан
  • Др Драган Ђукић, редовни професор Пољопривредног факултета у Новом Саду (у пензији), члан

Орган пословођења

Решењем Владе Републике Србије бр. 24 број:119-1868/2018 од 8. марта 2018. године именује се за вршиоца дужности декана Пољопривредог факултета у Крушевцу Универзитета у Нишу др Иван Филиповић, редовни професор Природно-математичког факултета Универшитета у Нишу. Именовани ступа на дужност 10. марта 2018. године.