Због неповољне епидемиолошке ситуације на територији Републике Србије, настава ће се у летњем семестру школске 2020/21. године изводити „online“ изузев лабораторијских вежби које ће се изводити непосредним присуством студената уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера.

Наставници могу, на захтев студената, изузетно одржати теоријске вежбе уз непосредно присуство студената ради помоћи у савладавању наставног градива али не више од једном месечно и то уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера и студенти морају бити подељени у групе тако да сваком студенту припада 4m2.

 

Званичну одлуку можете погледати Одлука 100221.