БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА НАСТАВА  ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА  ИЗ ПРЕДМЕТА  БИОЛОГИЈА И ХЕМИЈА од 13.06. до  17.06. 2022. године.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пријаве кандидата за упис обавиће се 20, 21, 22, 23, 24, и 25. јуна 2022. године, у времену од 9,00 до 14,00     часова,  на један од следећих начина:

– лично, у просторијама Пољопривредног факултета у Крушевцу, ул. Косанчићева бр. 4, Крушевац,

–  електронским путем (детаљно упуство биће објављено на сајту Факултета) и

– путем поште слањем документације на адресу: Пољопривредни факултет у Крушевцу, ул. Косанчићева бр. 4, 37000 Крушевац.

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе:

 • Неоверене фотокопије сведочанства сва четири разреда завршене средње школе (фотокопије се не враћају) + оригинал (на увид),
 • Неоверена фотокопија дипломе о положеном завршном испиту, односно матурском испиту + оригинал (на увид),
 • Очитана лична карта,
 • Доказ о уплати таксе накнаде за полагање пријемног испита и
 • Пријавни лист, добија се на Факултету или се преузима са сајта Факултета.

ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

Пријемни испит полагаће се дана 30. јуна 2022. године, времену од 10,00 до 11,00 часова.

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину основних академских студија, полажу пријемни испит из: Биологије или Хемије (кандидат бира по сопственом избору).

 НА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ПОНЕТИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:

 • ЛИЧНА КАРТА ИЛИ ПАСОШ НА УВИД
 • КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ИЛИ ПУТЕМ ПОШТЕ ДОНЕЋЕ И ПОТВРДУ  О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА У ИЗНОСУ ОД 2.500,00 ДИНАРА
 • ПОТВРДА О ПРИЈАВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА (добија се на Факултету приликом пријављивања, а кандидати који се пријављују електронским путем или путем поште, потврду о пријави преузеће на дан полагања пријемног испита у Служби за наставу и студентска питања)
 • КАНДИДАТИ КОЈИ СУ СЕ ПРИЈАВИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ИЛИ ПУТЕМ ПОШТЕ ПОНЕЋЕ И ОРИГИНАЛЕ  ИЛИ ОВЕРЕНЕ КОПИЈЕ  СВА 4 СВЕДОЧАНСТВА ЗАВРШЕНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ДИПЛОМУ О  ПОЛОЖЕНОМ ЗАВРШНОМ ОДНОСНО МАТУРСКОМ ИПИТУ (на увид)

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ – 30.06.2022. године, након 14,00 часова.

УВИД КАНДИДАТА У ТЕСТОВЕ СА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА – 01.07.2022. године од 10,00 до 12,00 часова

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА – 04.07.2022. године

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

Упис примљених кандидата вршиће се 6, 7. и 8. јула 2022. године, од 09,00 до 14,00 часова

Приликом уписа, кандидати су у обавези да доставе следећу документацију:

 • ОРИГИНАЛЕ ИЛИ ОВЕРЕНЕ КОПИЈЕ СВЕДОЧАНСТВА сва четири разреда завршене средње школе
 • ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЕРЕНА КОПИЈА ДИПЛОМЕ О ПОЛОЖЕНОМ ЗАВРШНОМ ИСПИТУ ОДНОСНО МАТУРСКОМ ИСПИТУ
 • ДВА ПОПУЊЕНА ШВ-20 ОБРАСЦА (добијају се на Факултету)
 • ИНДЕКС (урачунат је у цену накнаде за упис и добија се на Факултету)
 • ДВЕ ФОТОГРАФИЈЕ формата 3,5х4,5 цм (за индекс)
 • ОЧИТАНА БИОМЕТРИЈСКА ЛИЧНА КАРТА
 • ПОТВРДА О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА УПИС НА ФАКУЛТЕТ У ИЗНОСУ ОД 2.000,00 ДИНАРА ( уплатница се добија на Факултету )
 • ДОКАЗ О УПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ СЕ САМИ ФИНАНСИРАЈУ

 

Званично обавештење можете погледати овде.