Обавештење о упису студената у другу годину основних академских студија које се односи на закључак Владе  Републике Србије бр.401-7829/2020 од 8.10.2020. године

У Закључку  Владе републике Србије пише: Влада је сагласна да се у школској 2020/2021. години на студијским програмима на којима се, на основу рангирања студената, спроведеног у складу са законом и општим актом високошколске установе, не попуни укупан број расположивих буџетских места, из буџета финансирају и студента који се рангирају до укуппог броја студената чије су студије финансиране из буџета у школској 2019/2020. години на тим студијским програмима.

На Пољопривредном факултету у Крушевцу Универзитета у Нишу школске 2019/20 . године на другој години основних академских студија било је уписано 24 буџетских и 5 самофинансирајућих студената. Школске 2020/21. године на другу годину основних академских студија уписано је 36 буџетских и 11 самофинансирајућих студената.

Како је број буџетских студената уписаних у другу годину основних академских студија школске 2019/20. године мањи од броја буџетских студената уписаних у другу годину основних академских студија школске 2020/21. године то Пољопривредни факултет у Крушевцу није извршио рангирање и упис студената који имају мање од 48 ЕСПБ-а јер се Закључак Владе Републике Србије у овом случају не може применити.

Званично обавештење можете погледати овде.