Настава на Пољопривредном факултету у Крушевцу, имајући у виду препоруке Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије ( у вези епидемије  КОВИД-19) и извођењу наставног процеса, препоруке КОНУС-а, СКОНУС-а и  договора са представницима Студентског Парламента , на почетку школске 2020/21. године одвијаће се на следећи начин:

    • Свечана подела индекса студентима прве године генерације 2020/21 . године неће бити јер факултет није у могућности да обезбеди прописану дистанцу од 4 м2 по особи за 52 студента и 30 наставника и сарадника који треба да пристуствују свечаности. Студенти ће индексе преузети у студентској служби факултета.
    • За студенте прве године настава ће се изводити непосредно на свим студијским програмима.
    • За студенте друге године  настава ће се изводити online на свим студијским програмима користећи програмске пакете ZООМ, SKYPE и др. Наставни садржаји се могу поставити и на сајт факултета у делу који се односи на наставу.
    •  За студенте треће године настава ће се изводити непосредно на свим студијским програмима.
    • На свим годинама студија практичне вежбе и колоквијуми се изводе непосредно где су студенти подељени у групе сходно препорукама Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије у вези епидемије КОВИД-19

 

Овај план наставе је подложан променама сходно здравственој ситуацији и препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у вези епидемије  КОВИД-19.

Наставници и студенти се приликом доласка на факултет морају придржавати свих безбедносних мера : ношења заштитних маски, држања прописаног растојања и др.

Пре почетка наставе и за време пауза између два часа потребно је извршити дезинфекцију радних просторија.

Званично обавештење можете погледати овде.