Обавештења о настави у току ванредног стања

Ова страница намењена је за обавештења и упутства свим наставницима, асистентима и студентима Пољопривредног факултета у Крушевцу у сврху реализације „наставе на даљину“ у току трајања ванредног стања.

– Наставници и сарадници се морају придржавати распореда часова и то тако што ће дана када имају предавања или вежбе наставни матерјал (презентације) поставити на сајт факултета (у сарадњи са информатичком службом) или  директним слањем матерјала студентима путем email-а (сајт за наставни материјал је rezultatipoljfak.rs, уколико неко нема упутство за логовање на сајт нека се обрати на mail адресу savic.milos@ni.ac.rs ).

Видео презентације могу бити прослеђене студентима путем Skype, Youtube и сл.

– Наставно особље треба да буде у складу са распоредом часова на располагању студентима ради консултација преко mail-а, телефона и сл.

 

За сва питања на факултету ће бити доступни В.Д. Декана , продекан за наставу и службе факултета.