Контакт

Пољопривредни факултет Крушевац

  • (+381) 37 205 695
  • poljfak@ni.ac.rs
  • Косанчићева 4, 37000 Крушевац
  • ПИБ: 110101600
  • Мат. бр: 17906674

Служба за студентска питања

Служба за опште, правне, кадровске и техничке послове

Служба за материјално-финансијске послове

Рачунарски центар