Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа

ВД декана Пољопривредног факултета у Крушевцу расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа наставника и то:

    1. Једног наставника у звање доцент, научна област Хемијске науке, ужа научна област Општа и неорганска хемија,
    2. Једног наставника у звање доцент, научна област Биотехничке науке, ужа научна област Сточарство и
    3. Једног наставника у звање доцент, научна област Биотехничке науке, ужа научна област Заштита биља.

 

 

Текст и услове конкурса можете погледати овде.

Образац пријаве можете преузети овде.