Пољопривредни  факултет у Крушевцу Универзитета у Нишу објављује К О Н К У Р С за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом 1.      Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Агроекономија, 2.      Једног сарадника у…

Прочитај више