КОНКУРС за избор у звање и заснивање радног односа наставника на Пољопривредном факултету у Крушевцу:     1.     Једног наставника у звање доцент, ужа научна област Ветерина (за предмет Здравствена заштита животиња).   Кандидат поред општих услова прописаних чланом 24. став 1….

Прочитај више

Пољопривредни  факултет у Крушевцу Универзитета у Нишу објављује К О Н К У Р С за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом 1.      Једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Агроекономија, 2.      Једног сарадника у…

Прочитај више