Број: 01/355 Датум: 14.7.2021. год. О Б А В Е Ш Т Е Њ Е             На основу члана 82. став 5. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др. закон), и…

Прочитај више

Број: 01/348 Датум: 13.7.2021. год. О Б А В Е Ш Т Е Њ Е               На основу члана 82. став 5. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др. закон),…

Прочитај више

Број: 01/323 Датум: 05.07.2021. год.   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е               На основу члана 82. став 5. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др….

Прочитај више

Број: 01/303 Датум: 29.6.2021. год.   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е               На основу члана 82. став 5. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др….

Прочитај више