О Б А В Е Ш Т Е Њ Е               На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017,…67/2021-др. закон), и члана 13. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања…

Прочитај више

Број: 01/737 Датум: 02.12.2021. год.   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017….67/2021 и 67/2021 -др. закон), члана 108. Статута Пољопривредног факултета у…

Прочитај више

Број: 01/355 Датум: 14.7.2021. год. О Б А В Е Ш Т Е Њ Е             На основу члана 82. став 5. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др. закон), и…

Прочитај више

Број: 01/348 Датум: 13.7.2021. год. О Б А В Е Ш Т Е Њ Е               На основу члана 82. став 5. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др. закон),…

Прочитај више

Број: 01/323 Датум: 05.07.2021. год.   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е               На основу члана 82. став 5. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др….

Прочитај више

Број: 01/303 Датум: 29.6.2021. год.   О Б А В Е Ш Т Е Њ Е               На основу члана 82. став 5. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др….

Прочитај више