О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

            На основу члана 84. став 3. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017,…67/2021-др. закон), и члана 13. Правилника о условима, начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа сарадника на Пољопривредном факултету у Крушевцу (број 04/23-3 од 24.01.2019. год.), Извештај Комисије о пријављеним кандидатима на конкурс који је објављен дана 20.4.2022. године у листу Националне службе за запошљавање „Послови“ за избор једног сарадника у звање асистент за ужу научну област Ратарство и повртарство, налази се у Библиотеци Пољопривредног факултета у Крушевцу, као и на званичном сајту Факултета и може се погледати од 24.6.2022. године до 8.7.2022. године.

         Примедбе на наведени Извештај достављају се в.д. декану Факултета у напред наведеном року.

Званично обавештење можете погледати овде.

Извештај комисије можете погледати овде.

                                                                                                                                 В.Д. ДЕКАНА

                                                                                                                    Проф. др Иван Филиповић