На основу члана 64. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, …6/2020 и др.- закон)  и члана  25. Статута Пољопривредног факултета у Крушевцу, бр. 04/343-3 од 24.04.2018. год.,  в. д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу,   дана 18.12.2020. године доноси  следећу:

О Д Л У К У

Члан 1.

          Због постојеће епидемиолошке ситуације (вирус ковид-19), све наставне активности на Пољопривредном факултету у Крушевцу које захтевају физичко присуство студената у просторијама Факултета (настава, колоквијуми, практичне вежбе и др.),  почев од 21.12.2020. године до 08.01.2021. године, неће се изводити.

                      Током наведеног периода настава ће се изводити „online“.

                      Период од 11.01.2021. године до 22.01.2021. године је предвиђен за полагање колоквијума.

                      Даље активности зависиће од развоја епидемиолошке ситуације.

Члан 2.

               Одлуку доставити Служби за наставу и студентска питања, Студенстском параламенту Пољопривредног факултета у Крушевцу, архиви Факултета и објавити на сајту Факултета.

 

Званичну одлуку можете погледати овде.