Пошовани студенти, пријаваиспита за јануарско-фебруарски испитни рок спроводиће се електронским путем. Крајњи рокови за подношење пријаве су: за прву годину ОАС – 15.01.2021. до 12 часова, за остале године ОАС – 22.01.2021. до 12 часова.   Званично обавештење можете погледати овде.  …

Прочитај више

На основу члана 64. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, …6/2020 и др.- закон)  и члана  25. Статута Пољопривредног факултета у Крушевцу, бр. 04/343-3 од 24.04.2018. год.,  в. д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу,   дана 18.12.2020. године доноси  следећу:…

Прочитај више

На основу члана 75. Закона о високом образовању («Службени гласник  РС», бр. број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др. закон), члана 7. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета», број…

Прочитај више

Због погоршања епидемиолошке ситуације у граду Крушевцу доноси се одлука да се од 07.12.2020. године до 21.12.2020. године неће изводити све наставне активности које захтевају физичко присуство студената у просторијама факултета. Током наведеног периода настава ће се изводити “online” на свим нивоима…

Прочитај више

На основу члана 75. Закона о високом образовању («Службени гласник  РС», бр. број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др. закон), члана 7. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета», број…

Прочитај више

На основу члана 75. Закона о високом образовању («Службени гласник  РС», бр. број 88/2017, 27/2018 – др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020 -др. закон), члана 7. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета», број…

Прочитај више

Због погоршања епидемиолошке ситуације у граду Крушевцу доноси се одлука да се од 24.11.2020. године до 07.12.2020. године неће изводити све наставне активности које захтевају физичко присуство студената у просторијама факултета. Током наведеног периода настава ће се изводити “online” на свим нивоима…

Прочитај више

Пријава испита за децембарски испитни рок спроводиће се електронским путем. Крајњи рок за подношење пријаве је 04.12.2020. године до 12:00. Званично обавештење можете погледати овде.

Прочитај више

Поштоване колегинице и колеге, с обзиром на погоршану епидемиолошку ситуацију Пољопривредни факултет у Крушевцу Универзитета у Нишу ће од 05.11.2020. године прећи на “online” наставу (предавања, теоријске и рачунарске вежбе) на свим годинама основних академских студија. Лабораторијске вежбе, колоквијуми и испити ће…

Прочитај више

Обавештење о упису студената у другу годину основних академских студија које се односи на закључак Владе  Републике Србије бр.401-7829/2020 од 8.10.2020. године У Закључку  Владе републике Србије пише: Влада је сагласна да се у школској 2020/2021. години на студијским програмима на којима…

Прочитај више