Приступно предавањеБрој: 294-1/2018
Датум: 11.04.2018.

 На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању ( „ Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, број 10/15 и 3/17) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

 ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 24.01.2018. године за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент за ужу научну област Технологија и инжењерски процеси.

Датум и време одржавања приступног предавања19.04.2018. године, са почетком у 13. часова
Место одржавања приступног предавања Универзитет у Нишу, сала број 38. (II спрат), Универзитетски трг бр. 2, Ниш

Тема приступног предавања: „Технолошки процес производње прехрамбеног производа“, (прехрамбени производ по избору кандидата, уз напомену да тема не сме да буде из области докторске дисертације).

Време излагања кандидата: до 30. минута

Списак кандидата за приступно предавање
1. Др Данијела Бојић,
2. Др Душица Илић,
3. Др Марија Миладиновић и
4. Др Јелена Филиповић;

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
в.д. декана
Проф. др Иван Филиповић, с/р