processes v1 2Број: 252/2018
Датум:26.03.2018.

На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању ( „ Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ


за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 06.12.2017. године за за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент за ужу научну област Биологија и микробиологија .

Датум и време одржавања приступног предавања: 02.04.2018. године, са почетком у 12 часова.

Место одржавања приступног предавања: Пољопривредни факултет у Крушевцу, ул. Косанчићева бр. 4

Тема приступног предавања je Мутуалистички односи између биљака и животиња

Списак кандидата за приступно предавање:

1. Др Данијела Цветковић
2. Др Милена Милутиновић
3. Др Марко Живановић
4. Др Немања Станковић
5. Др Сања Ђуровић
6. Др Марија Марковић

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ У КРУШЕВЦУ
в.д. декана
Проф. др Иван Филиповић, с/р