pp

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ


за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 06.12.2017. године за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент за ужу научну област Технологија и инжењерски процeси.

Време одржавања приступног предавања је 16.03.2018 са почетком у 12:00 у просторијама Пољопривредног факултета у Крушевцу. 

Детаље приступног предавања можете погледати овде.