processes v1 2

Број: 01/89
Датум: 08.03.2019. год.

На основу члана 75. Закона о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018), члана 7. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета», број 2/2018 и 4/2018), члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника («Гласник Универзитета», број 4/2018 и 5/2018) и члана 108. Статута Пољопривредног факултета у Крушевцу, в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу, дана 08.03.2019. године

 

О Б А В Е Ш Т А В А

 

Тема приступног предавања је „Биолошко- помолошке особине различитих сората високожбунасте америчке боровнице“. Учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање ванредног професора или доцент за ужу научну област Воћарство), др Александра Лепосавића и др Славицу Чолић, да је дана 27.03.2019. године, са почетком у 12 часова, у згради Пољопривредног факултета у Крушевцу, ул. Косанчићева бр. 4, Крушевац, заказано приступно предавање.

 

В.Д. ДЕКАНА

Проф. др Иван Филиповић, с/р