pristupno predavanje

Број: 317-1/2018
Датум: 16.04.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању („ Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ бр. 10/15 и 3/17) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“ број 3/17) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

за учеснике конкурса Пољоприв...

Опширније...

Приступно предавање

Број: 294-1/2018
Датум: 11.04.2018.

 На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању ( „ Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, број 10/15 и 3/17) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

 ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 24.01.2018...

Опширније...

pristupno_predavanje

Број: 01-282/2018
Датум: 03.04.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању ( „ Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу(„Гласник Универзитета у Нишу“) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника( „Гласник Универзитета у Нишу“) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

 

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ


за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, обја...

Опширније...