pristupno predavanje

Број: 389-1/2018
Датум: 14.05.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, број 10/15 и 3/17) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“ број 3/17) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

 

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ 

за учеснике конкурса Пољопривредног ...

Опширније...

pristupno_predavanje

Број: 386-1/2018
Датум: 14.05.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“, број 10/15 и 3/17) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

 ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ 

за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 24.01.2018. го...

Опширније...

processes v1 2

Број: 367-1/2018
Датум: 08.05.2018.

На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“ број 10/15 и 3/17) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“ број 3/17) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује:

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 24.01.2018. год...

Опширније...