processes v1 2

Број: 252/2018
Датум:26.03.2018.

На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању ( „ Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ


за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 06.12.2017...

Опширније...

pp

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ


за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 06.12.2017. године за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент за ужу научну област Технологија и инжењерски процeси.

Време одржавања приступног предавања је 16.03.2018 са почетком у 12:00 у просторијама Пољопривредног факултета у Крушевцу. 

Детаље приступног предавања можете погледати овде.

...

Опширније...