pristupno_predavanje

 

Број: 273-1/2018
Датум: 02.04.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању ( „ Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу(„Гласник Универзитета у Нишу“) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника( „Гласник Универзитета у Нишу“) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

 

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ


за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у ...

Опширније...

processes v1 2

Број: 265-1/2018
Датум: 29.03.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању ( „Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу“) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника („Гласник Универзитета у Нишу“) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује

ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 06.12.2017. године за за избор у звање и засн...

Опширније...

poljfak_pristupno

Број: 260-1/2018
Датум:28.03.2018.
На основу члана 74. став 12. Закона о високом образовању ( „ Сл. гласник РС“, бр. 88/17), члана 3б. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу(„Гласник Универзитета у Нишу“) и члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника( „Гласник Универзитета у Нишу“) в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу заказује


ПРИСТУПНО ПРЕДАВАЊЕ

за учеснике конкурса Пољопривредног факултета у Крушевцу, објављеног 06.12.2017...

Опширније...