processes v1 2

Број: 01/89
Датум: 08.03.2019. год.

На основу члана 75. Закона о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018), члана 7. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета», број 2/2018 и 4/2018), члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника («Гласник Универзитета», број 4/2018 и 5/2018) и члана 108. Статута Пољопривредног факултета у Крушевцу, в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу, дана 08.03.2019. године

 

Опширније...

processes v1 2

Број: 01/76
Датум: 04.03.2019. год.

На основу члана 75. Закона о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018), члана 7. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета», број 2/2018 и 4/2018), члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника («Гласник Универзитета», број 4/2018 и 5/2018) и члана 108. Статута Пољопривредног факултета у Крушевцу, в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу, дана 04.03.2019. године

 

Опширније...

processes v1 2

Број: 01/74
Датум: 04.03.2019. год.

На основу члана 75. Закона о високом образовању («Службени гласник РС», бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018), члана 7. Правилника о поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Нишу («Гласник Универзитета», број 2/2018 и 4/2018), члана 25. Ближих критеријума за избор у звање наставника («Гласник Универзитета», број 4/2018 и 5/2018) и члана 108. Статута Пољопривредног факултета у Крушевцу, в.д. декана Пољопривредног факултета у Крушевцу, дана 04.03.2019. године

 

Опширније...