Преглед свих категорија Преглед свих категорија Назад Назад
Категорија: Јавне набавке
Број поткатегорија: 10
Поткатегорије:
folder_green.png Рачунарска опрема 14.05.2018 Документи: 6
folder_green.png Канцеларијски материјал Документи: 1
folder_green.png Услуга израде софтверског пакета за потребе рачуноводства Документи: 1
folder_green.png Правна база података Документи: 1
folder_green.png Услуга осигурања студената Документи: 1
folder_green.png Услуга штампања Документи: 1
folder_green.png Софтверски пакет за потребе студентске службе Документи: 1
folder_green.png Mатеријала за извођење лабораторијских вежби из предмета Хемија Документи: 2
folder_green.png Mатеријала за извођење лабораторијских вежби из предмета Биологија Документи: 1
folder_green.png Набавка услуге програмски пакет лиценци Документи: 1